Welkom

Erasmus+-project YELP

Wij zijn verheugd om u het Erasmus+-project YELP (Young Europeans learning about politics) voor te stellen. Dit is een driejarig Europees project in samenwerking met een Duitse, een Tsjechische en een Portugese school.
Het doel van Yelp is jongeren kennis te laten maken met de mogelijkheden en de werking van Europa en jongeren te leren omgaan met democratische besluitvormingsprocessen.

De eerste Erasmus+ training gaat door in Praag van 15 tot en met 21 november.

Yelp poster
Yelp poster1
—————————————————————————————————————————————————-

Mooie prestaties van oud-leerlingen

Op dinsdag 27 oktober 2015 werden de bachelor-diploma’s uitgereikt op de Hogeschool Gent. In elke geproclameerde afstudeerrichting was er een oud-leerling (afstudeerjaar 2012) die geproclameerd werd met een speciale prijs.
Tessa Weytens behaalde onderscheiding in de richting Management Assistant.
In de richting Toegepaste informatica ontving Xavier De Cuyper de prijs van meest ondernemende student.
Brent Ranschaert mocht in de richting Retailmanagement de prijs voor de student met bijzonder waardevol traject in ontvangst nemen. Het is een zeer knappe prestatie om anuit de richting 7 Winkelbeheer een bacherlor-diploma te behalen.
Florian Segers kreeg de prijs van student die best functioneert in het werkveld en de prijs voor de student met het hoogste resultaat in de richting Retailmanagement.
Als school zijn wij fier, dat onze oud-leerlingen zulke mooie resultaten neerzetten!
—————————————————————————————————————————————————-

DOEdagen

In februari 2016 organiseren de middelbare scholen die in Deinze TSO en BSO aanbieden hun jaarlijkse Doedagen. Tijdens die dagen komen de leerlingen uit het zesde leerjaar van verschillende lagere scholen proeven van de studierichtingen die onze scholen aanbieden.

Hieronder vind je alle voorstellingsfilmpjes van de activiteiten de verschillende studierichtingen in de verschillende scholen tijdens de Doedagen organiseren:

LEIEPOORT CAMPUS SINT-VINCENTIUS – HANDEL
LEIEPOORT CAMPUS SINT-VINCENTIUS – CREATIE

VTI BOUW
VTI ELEKTRICITEIT-MECHANICA
VTI HOUT
VTI WETENSCHAPPEN

LEIEPOORT CAMPUS SINT-THERESIA – EXPERIMENT IN DE KLAS
LEIEPOORT CAMPUS SINT-THERESIA – MASTERCHEF
LEIEPOORT CAMPUS SINT-THERESIA – LAAT JE EENS VERWENNEN
LEIEPOORT CAMPUS SINT-THERESIA – STOER MET BOOR EN HAMER

Activiteitenkalender